Nejčastější dotazy

TÉMATA ČLÁNKU

Všechna témata

Můžete mi vysvětlit, proč mít životní pojištění? A na co si dávat pozor?

Proč? Je to jednoduché – o příjmy můžete přijít, ale výdaje vám zůstanou. Někteří lidé jsou přesvědčeni, že se jim nikdy nic nestane. Ale i když lidé pojištění jsou, většinou neznají detaily. Soustředí se jen na cenu, ta je však pouze jedním z technických parametrů smlouvy. Tím dalším – a podle mého důležitějším – je její rozsah, tedy jak moc skutečně řeší situace, které mohou nastat. Nastavení pojistných částek musí dávat nějaký smysl. Jsou rizika, s nimiž si poradíme sami. Pojistka má řešit hlavně velké průšvihy, aby případný náraz nebyl aspoň tak tvrdý. Nejsem proto zastánkyní toho, že je potřeba mít pojištěná všechna rizika, ale pouze ta, která klienta skutečně ohrožují. Často se setkávám s tím, že majetek a děti mají klienti pojištěné, ovšem sebe už ne. Přitom ochranou vlastního příjmu by se mělo začínat, a pak pokračovat dál. Platí přitom, že lidé, kteří jsou na tom finančně nejhůře, by měli být pojištěni ze všech nejvíce, protože jsou na svých pravidelných příjmech zcela závislí. Svým klientům kontroluji i jejich stávající smlouvy, dívám se, jaké mají pojistné krytí, a vypracuji doporučení. Nechávám na nich, jak s mým doporučením naloží. Jedním z nejčastějších nedostatků u životních pojistek bývá, že je ve smlouvě smrt úrazem, ovšem už chybí smrt jakýmkoliv způsobem. Klient je spokojený, že je pojištěn na vysokou částku za málo peněz, ale neuvědomuje si, že úrazem umírají pouhé 3 procenta lidí. Rozsah jeho pojištění pak řeší opravdu velmi malou část toho, co by se mohlo přihodit. Není tedy cílem udělat jinou a dražší pojistku, ale odstranit zbytečná rizika a přidat tam, kde je to potřeba mnohem více. Sama životní pojištění nemám. Jsem vdaná, mám dvě děti a vysokou hypotéku. Pojistku jsem sice nějakou dobu měla, ale vypověděla jsem ji. Pak přišly děti a s nimi nejen větší zodpovědnost, ale také zdravotní problémy. Když jsem šla zažádat o pojištění, byla jsem odmítnuta. Jsem nepojistitelná. Takže z toho plyne mé doporučení: Pojistěte se, dokud jste mladí a hlavně relativně zdraví.

Rodinný bankéř

Chceme koupit byt, ale máme strach, že přijdeme o kauci složenou u realitní kanceláře, protože nám banka nepůjčí peníze včas. Co máme dělat?

Někdy je to opravdu loterie – složíte kauci, a pak jen doufáte, že banka schválí úvěr v termínu a že vše půjde hladce. Svým klientům proto doporučuji vyřízení tzv. pohotovostního úvěru, který Modrá pyramida nabízí jako jedna z mála institucí na trhu. Díky tomu klienti vědí, na jakou výši úvěru dosáhnou a jaká bude měsíční splátka, a mají garantovanou sazbu úvěru. Nyní to je 1,89 procenta ročně až na 90 procent ceny nemovitosti. Na vyhledání vhodného domova pak mají až 14 měsíců. Jejich pozice je díky pohotovostnímu úvěru mnohem lepší, protože prodávající dá vždy přednost zájemci, který již má finance zajištěné. Navíc pro naše klienty hledají vhodnou nemovitost i naši bankovní specialisté, a pokud ji najdou, stačí jen podepsat doklady ke koupi, jež připravíme, a úvěr poté vyplatíme.

Rodinný bankéř

Před třemi lety mi poradce – už ani nevím, z jaké společnosti – doporučil, abych si uzavřel investiční životní pojištění. Prý budu pojištěn a zároveň budu spořit. Nyní jsem zjistil, že naspořeno nemám skoro nic. Co s tím?

To jsou bohužel časté praktiky tzv. nezávislých poradců, jejichž hlavní motivací je vlastní provize, nikoli zájem klienta. Většinu peněz v takovém případě sebraly vstupní poplatky. Navíc mám za to, že zřejmě nejste ani dostatečně pojištěn, jelikož částka na úmrtí byla stanovena jako zanedbatelná. Pokud je smlouva uzavřena krátce, zhruba rok, nebo nebyla uplatňována na daňové odpočty, je nejmenším zlem ji definitivně zrušit. Pokud běží již několik let a uplatnili jste daňové odpočty, je vhodnější snížit pojistku na minimum dle podmínek dané pojišťovny nebo produktu, případně nechat pojištění spadnout do tzv. rezervy. Když přestanete pojištění platit, pojistka se technicky zmrazí a již nebudete dále pojištěn. Jelikož ale smlouva není vypovězena, tak nemusíte dodanit již uplatněné odpočty. Vypovědět ji pak můžete až po 60. roku života. Navrhuji místo toho uzavřít rizikové pojištění, které nevychází draze, přitom ale přehledně vidíte, jaké částky a za jaká rizika platíte. Lze do něj průběžně zasahovat a měnit ho podle potřeb rodiny. Volné prostředky jako finanční rezervu je pak lepší použít na investice, u nichž nabízíme průhlednou a proklientskou poplatkovou politiku. Pokud budete peníze potřebovat, jsou ze zákona k vyplacení do 15 dnů. Dokážeme to většinou vyřídit mnohem rychleji.

Generální reprezentant

Doporučili byste mi penzijní připojištění na mé osmileté dítě?

Potřebovala bych vědět mnohem více než jen stáří dítěte. Důležitá je finanční situace zájemce o připojištění i to, jaké má plány, cíle a finanční rezervy. Teprve poté mohu něco kvalifikovaně doporučit. Ovšem platí, že vše, co podporuje stát, je většinou finančně zajímavé. V tomto případě to platí také – při úložce 300 Kč měsíčně je státní podpora 90 Kč. Za rok tak při úložce 3 600 Kč činí 1 080 Kč a za deset let jsou vklady 36 000 Kč a státní podpora 10 800 Kč. To už bude vašemu dítěti osmnáct let a bude záležet na něm, co s penězi udělá. Může si třetinu prostředků vybrat a pokračovat dál ve spoření.

Finanční poradce

Nechci zbytečně platit bance úroky. Má smysl splatit úvěr co nejrychleji?

Klientům říkám, aby si úvěr nastavili na co nejdelší dobu a co nejnižší splátky. Díky tomu získají prostor na tvorbu rezervy, která by měla pokrýt aspoň rok nutných výdajů. Pokud rezervu již máte, pak můžete prostředky použít na mimořádné splátky. V současné době nízkých úrokových sazeb na úvěrech doporučuji klientům vkládat mimořádné vklady v době fixace. Volné peníze můžete zhodnotit jiným způsobem. Několik klientů mi za takové doporučení již poděkovalo. Změnila se jim totiž životní situace – například se prodražila rekonstrukce a byla potřeba další půjčka, případně dosloužilo auto a bylo nutné pořídit nové – a oni si díky nízkým splátkám mohli dovolit další půjčku, kterou potřebovali.

Obchodní manažer

V současné době je na trhu tolik různých typů úvěrů, podle čeho bych si měl vybrat ten nejvýhodnější?

Abyste se vyhnuli případným problémům, doporučuji dodržovat tři základní pravidla. V první řadě je nezbytné určit výši půjčky a nastavení splátek podle vaší celkové finanční situace, abyste se neocitli ve finanční nouzi. Druhým krokem je výběr úvěrující společnosti, která by měla být důvěryhodná a stabilní. Zde bych chtěla důrazně varovat před podezřele výhodnými inzeráty, letáky na zastávkách nebo nabídkami na internetu od neznámých institucí. A za třetí – pojistěte se pro případ, že úvěr nebudete moci splácet. Ohlídat veškerá úskalí u půjček, od úrokové sazby přes roční procentní sazby nákladů (RPSN) až po poplatky (i ty skryté) a sankce v případě prodlení splátek, je úkol pro skutečného odborníka. Zatímco většina klientů řeší pořízení bydlení a s ním spojený úvěr jednou za život, odborník řeší i několik případů za týden. Proto se vyplatí obrátit se na některého z poradců Modré pyramidy. Věřte, že dobrá rada je v takových případech k nezaplacení.

rodinný bankéř Hradec Králové a Dobruška

Můžete mi říct, proč bych měl mít „finanční plán“?

Odpovím příkladem z jiné oblasti. Před několika lety jsem rekonstruoval byt, ale nepustil jsem se do toho bez přípravy. Naopak jsem celému záměru věnoval hodně času. Kamarád mi zpracovával projektovou dokumentaci, společně jsme přitom proseděli hodiny, abychom dali dohromady úpravy dispozice, ergonomické uspořádání kuchyně a kuchyňské linky, umístění zásuvek, vypínačů, osvětlení, přívodů vody a odpadů... Čas a energie investované do plánování se mi bohatě vyplatily – samotná realizace proběhla bezchybně a bez dodatečných nákladů, navíc se nám nyní v bytě skvěle bydlí. Kamarád vycházel ve svých návrzích ze znalosti mé životní situace, pomohl mi ujasnit si představy o podobě a požadavcích na nové bydlení a upozornil mě na některé souvislosti, které by mě jako laika nikdy nenapadly. Díky němu tak např. v relativně malé koupelně neskáčeme přes pračku, nezakopáváme v obýváku o změť kabelů a v kuchyni můžeme pohodlně vařit. S plánováním v oblasti financí je to v podstatě stejné. Proto každému radím, aby se s řešením své finanční budoucnosti obrátil na odborníky.

generální reprezentant Praha

Na co klást důraz při pojištění? V čem se nejčastěji chybuje?

V České republice lidé stále více chrání svůj majetek, mnohem méně myslí na vlastní zdraví. Možná je důvodem bezplatné zdravotnictví, možná je příčina někde jinde. S nadsázkou říkám, že lidé si raději pojistí pár plechů, které za několik let nemají žádnou hodnotu, než své zdraví. Například moje švagrová ochotně platí za povinné a havarijní pojištění vozu přibližně 15 000 korun ročně. Životní pojištění je ovšem podle ní zbytečným vyhazováním peněz. Podstupuje ale nesmyslné riziko, protože je podnikatelka a jakákoli pracovní absence by se výrazně podepsala na jejím podnikání. Kdyby si cenila své zdraví alespoň na těch 200 000 korun, kolik stojí její auto, tak by ji pojištění pro případ smrti, trvalých následků a invalidity stálo pouhých 46 korun měsíčně. Ročně to vychází na 552 koruny. V porovnání s pojištěním vozidla to je podle mě zanedbatelná částka.

oblastní ředitel Praha-střed

Proč je dobré zahrnout do životního pojištění také riziko invalidity?

Invalidita je tragédií, se kterou jsou spojeny i nemalé finanční náklady. Počítá se do nich hospitalizace, rehabilitace, zdravotní pomůcky, léky a mnoho dalšího. Finanční dopad je tedy velmi závažný. Přesto ale lidé, zejména mladí, důležitost pojištění proti invaliditě podceňují. Navzdory tomu, že ceny takového pojištění nejsou nijak vysoké. V případě osmnáctiletého klienta stojí pojištění proti invaliditě 3. stupně na pojistnou částku 1 000 000 korun jen 83 korun měsíčně, za pojištění invalidity 2. i 3. stupně by zaplatil jen 125 korun měsíčně. To jsou jednoznačně peníze, které se vyplatí do svého zajištění investovat. Proto doporučuji uzavřít Moudré pojištění a pojistit se proti invaliditě už v co nejnižším věku. Řada klientů má rovněž obavy z úrazových rizik, ale podceňují zároveň vznik invalidity následkem nemoci. Dle statistiky ČSSZ je přitom invalidita až v 96 procentech přiznána právě z důvodu nemoci. Je tedy důležité pojistit invaliditu z jakýchkoli příčin.

specialista finančního plánování

Je lepší bydlet v pronájmu, nebo si pořídit vlastní byt?

Záleží na aktuální situaci každého klienta. Nicméně v současnosti, kdy si lze pořídit Hypoúvěr na dva miliony korun s měsíční splátkou jen 6731 korun, je taková volba většinou jasná: pořídit si vlastní bydlení! Pojďme počítat. V případě nájemního bydlení nebudete mít za dvacet třicet let nic. Probydleli jste spoustu peněz a nevlastníte přitom žádnou nemovitost. Pokud jste si ale pořídili vlastní bydlení na úvěr, jehož měsíční splátky mohou být s ohledem na lokalitu dokonce i nižší než samotný nájem, získáte ve stejném časovém horizontu vlastní nemovitost, která se navíc každým rokem dále zhodnocuje. Dalším zásadním aspektem hovořícím pro vlastní bydlení, který si dnes řada nájemníků neuvědomuje, je důchod. Moje rada zní: Berte úvěr na bydlení jako investici do spokojené penze, aby vás platba nájemného z důchodu nepřivedla do finanční nouze.

obchodní manažerka Frýdek-Místek

Můžete mi vysvětlit, co je pojištění „na blbost“? Vyplatí se mi ho uzavřít? Co všechno bych měl před jeho sjednáním vědět?

Tzv. pojištění „na blbost“ je pojištěním odpovědnosti za neúmyslné škody způsobené v zaměstnání či běžném občanském životě. Pokud někomu poškodíte zdraví, majetek, či mu způsobíte finanční újmu, může po vás požadovat náhradu škody. Přitom může jít o vašeho souseda, kterého vytopíte, spolužáka dětí ze školy, s nímž se vaše ratolesti popraly, neznámého lyžaře, kterého srazíte na sjezdovce, nebo cizí paní, které váš pes roztrhl kabát. Výhodou je, že pojištění nechrání jen ty, kteří si pojistku sjednali, ale kryje i škody, které způsobí jejich děti, životní partner či domácí mazlíčci, a to minimálně po celé České republice. U některých pojistek se územní platnost rozšiřuje i na celou Evropu. Rozhodně se tedy vyplatí pojištění uzavřít a mít klid. Navíc když je průměrná cena pojištění jen okolo pěti set korun ročně. Přesto na to ale lidé zatím neslyší – podle statistik má takové pojištění jen třetina Čechů. Pokud se ho rozhodnete uzavřít, je nejdůležitějším parametrem výše limitů pojistného plnění, které se uvádí zvlášť za škody na zdraví a na majetku. Ty se pohybují řádově v milionech korun a je rozhodně užitečné je před sjednáním pečlivě zvážit. Pokud například bydlíte ve vyšších patrech bytového domu nebo máte v péči nezletilé děti, vlastníte zvířata či se aktivně věnujete různým sportům, lze vyšší limity doporučit. Výše limitu pojistného plnění má sice přímý vliv na cenu pojistného, ale není dobře řídit se vždy jen cenou. Nezanedbatelná je i maximální výše plnění v rámci pojistného období. Obvykle pojišťovny hradí všechny pojistné události, které nastanou během jednoho pojistného roku, v souhrnu maximálně do výše dvojnásobku sjednaného limitu pojistného plnění.

specialistka finančního plánování

Mám stavební spoření více než šest let s cílovou částkou 300 000Kč, spořil jsem si 20 000Kč ročně, abych dosáhl na maximální státní příspěvek. Nyní chci rekonstruovat bytové jádro svého bytu, jak mohu stavební spoření využít?

Díky pravidelným úložkám jste naspořil potřebnou částku pro přidělený (řádný) úvěr ze stavebního spoření. Tento úvěr můžete využít na zmíněnou rekonstrukci, a to včetně vybavení (např. koupelnový nábytek apod.). Vyřízení úvěru je zdarma, nepotřebujete přitom dokládat příjem ani zajištění. Aktuálně můžete využít akční úrok 3,49% p. a., který je fixován po celou dobu, s možností mimořádných vkladů ve výši 10% z cílové částky jednou ročně. Pokud na rekonstrukci nevyužijete celou cílovou částku, doporučuji využít naspořené peníze jako investici k vytvoření rezervy pro nenadálé události.

generální reprezentant

Řeším pojištění bytu. Je potřeba ho vůbec mít, když máme hromadnou pojistku na celý bytový dům?

Pokud se spolehnete na hromadnou pojistku a pojistíte si pouze domácnost, nebudete mít pojištěný svůj byt jako nemovitost (tedy stěny, strop, příčky, okna apod.). V případě, že by dům vyhořel či třeba spadl, mohl byste spoléhat jen na plnění z pojištění celého domu. To však většinou bohužel neodpovídá ceně, za kterou by si mohli všichni majitelé pořídit nový byt. Jsou tzv. podpojištěni a pojišťovna může krátit plnění. Důležité také je, že příjemcem pojistného plnění by bylo SVJ, které pak rozhoduje, jak s penězi z pojistky naloží a podle jakých pravidel je rozdělí (stanovy apod.) Jelikož v pojištění bytu, tedy nemovitosti v osobním vlastnictví, jsou zahrnuty i stavební součásti jako např. kuchyňská linka, boiler, vestavěné skříně (zjednodušeně řečeno – věci pevně spojené se zdí), je možné ponížit pojištění vlastní domácnosti, které stojí pro tytéž věci několikanásobně více a jsou zde omezené limity plnění. Platí přitom jednoduché pravidlo: představte si, že byt otočíte vzhůru nohama; to, co vypadne, je domácnost, co zůstane a drží, je součástí stavby a nemá smysl to přidávat do pojištění domácnosti.

generální reprezentant

Slyšel jsem, že když jsou nyní tak výhodné úrokové sazby u hypoték, je dobré koupit byt jako investici. Opravdu se to vyplatí?

Ano, je však potřeba s rozmyslem vybrat byt a nastavit výši hypotéky. Konzultace s finančním poradcem je ideálním řešením a základem k vytvoření vlastního byznysu. Koupí bytu si vytvoříte pasivní příjem a uděláte rovněž krok pro zajištění na stáří. Moje babička, která měla restauraci za první republiky, říkávala: „Lidé budou jíst a pít vždy. A taky bydlet někde musí.“ Její moudro je pořád platné, zvláště nyní, když jsou levné peníze. V současnosti jsou úroky hypoték na historickém minimu a otvírá se tak možnost, aby celou splátku vaší investiční hypotéky (IH) platil nájemník. Doporučuji udělat si průzkum cen bytů a zjistit výši reálného nájemného v lokalitě, kde chcete investovat. V současné době se dobře pronajímají byty s dispozicemi 2+1 nebo 2+kk.

generální reprezentant

Vím, že pojištění je potřeba. Nechci ale platit víc, než je nutné. Jak to mám udělat?

Jestliže si nejste jistí, zda máte své pojistky dobře nastavené, v Modré pyramidě vám pomůžeme a zdarma všechny vaše pojistné smlouvy zkontrolujeme. Ověříme, zda například nemůžete platit méně za stejné pojistné krytí a zda vám pojišťovna v případě škody zaplatí skutečně to, na co si myslíte, že máte nárok. Loni jsem například jen revizí pojistných smluv ušetřila svým klientům v průměru 8500 korun ročně. Konkrétním příkladem citelné úspory bývají havarijní pojistky na auto. Nejednou se stává, že klient platí několik let stejnou pojistku, kterou uzavřel na nový vůz. Čím je ale auto starší, tím je pojištění nižší. Je však jen na vás, zda požádáte každý rok pojišťovnu o snížení splátky. Pokud tak neučiníte, platíte dál zbytečně vysoké pojištění. Nejde ale jen o úspory při platbě pojistky, možná ještě důležitější je správné nastavení pojistného krytí. Třeba v případě pojištění nemovitosti by pojistka měla krýt minimálně pořízení nového bydlení, a to za aktuální ceny stavebních prací a materiálů. Někteří lidé dokonce platí pojistku a přitom vůbec nevědí, co konkrétně mají pojištěno a kolik peněz by jim měla pojišťovna vyplatit při nečekané události – ať způsobené větrem, povodní, požárem nebo např. jen prasklým vodovodním potrubím. Přijďte se poradit, rádi vám pomůžeme nastavit pojištění efektivně.

generální reprezentant Sedlčany

Stále není jasné, co bude s penzijní reformou. Jak je to teď tedy se spořením na penzi?

V současnosti již většina lidí v produktivním věku chápe, že důchod z prvního pilíře (tedy průběžného státního systému) jim nebude stačit k dosažení odpovídající životní úrovně v důchodovém věku a že budou potřebovat vlastní úspory. Ty je nutné začít vytvářet co nejdříve, protože čím později člověk začne, tím více pak bude muset dávat stranou. Jedním ze způsobů, jak šetřit na penzi, je Doplňkové penzijní spoření například od KB Penzijní společnosti (III. pilíř penzijního systému). Jedná se o pravidelné spoření na penzijní účet formou investování do účastnických fondů, které nabízí tři investiční strategie – konzervativní, vyváženou a růstovou. Navíc si klienti mohou zvolit také individuální investiční strategii. Velkým benefitem tohoto spoření je nárok na státní příspěvek ve výši až 2760 Kč ročně (tj. 230 Kč měsíčně při vlastním příspěvku 1000 Kč). Dalších 1800 Kč může klient získat, pokud měsíčně spoří 2000 Kč a využije daňových odpočtů. V rámci penzijní reformy bylo v roce 2013 zavedeno i důchodové spoření (II. pilíř), vláda však nedávno rozhodla o jeho zrušení od roku 2016. V této souvislosti zřejmě dojde i k úpravám stávajícího III. pilíře, jejich konkrétní podobu ale zatím vláda neschválila. Další možností, jak se zabezpečit na stáří, jsou investice do podílových fondů IKS. V nabídce jsou konzervativní, balancované i dynamické fondy. Podílové fondy jsou vhodným nástrojem pro pravidelné investování, a to už od 300 Kč měsíčně. Po uplynutí tří let je zisk z prodeje podílových listů osvobozen od daně. K vytváření úspor na penzi je vhodné i stavební spoření, což klientům dává možnost využít další produkt se státní podporou.

Odpovídá

Od roku 2000 mám stavební spoření, na němž mám naspořeno skoro 300 000 Kč. Nyní dokončuji vysokou školu, budu pracovat a spořit si sám. Co mám se stavebním spořením udělat?

Pokud se v nejbližší době nechystáte pořídit vlastní bydlení, tak se určitě nevyplatí nechávat celou částku na stávající smlouvě o stavebním spoření, když navíc zřejmě zanedlouho naspoříte cílovou částku. Svým klientům nejčastěji doporučuji založit nové stavební spoření, kam ze starého (vypovídaného) převedou 20 000 Kč kvůli maximální státní podpoře 2000 Kč ročně – díky nižšímu zůstatku se procentuálně jedná o vyšší zhodnocení. Zbytek peněz doporučuji investovat do podílových fondů, a to v závislosti na tom, jak dlouho chce klient své prostředky zhodnocovat. Také je důležité, aby bylo možné každý rok opět převést 20 000 Kč na stavební spoření. Rozdělení do fondů je velmi individuální a záleží na vaší aktuální situaci, kterou s vámi poradce probere a zdarma pro vás připraví také finanční plán. Ten vám usnadní orientaci ve vašich penězích s ohledem na aktuální finanční situaci i plány do budoucna.

Odpovídá

Další články v rubrice

Top