Chcete domácí studnu? Podívejte se, co vás čeká

Chcete domácí studnu? Podívejte se, co vás čeká

Přemýšlíte o vybudování vlastní studny? Pokud máte na pozemku příhodné podmínky, neváhejte. Ceny vody stále stoupají a se studnou ušetříte.

20. 6. 2019

TÉMATA ČLÁNKU

Všechna témata

Necelých deset procent Čechů je trvale zásobováno vodou z domovních nebo veřejných studní. Další tento zdroj používají na chatách a chalupách. Po důkladném rozboru jejího složení lze vodu kromě zalévání a mytí využít i ke konzumaci. Nicméně pozor, odhaduje se, že u více než poloviny studní v Česku voda nevyhovuje hygienickým požadavkům.

Domácí vodárna aneb Jak na vlastní studnu

Najít podzemní vodu není zpravidla problém, klíčová je však její kvalita a složení. Místo, kam studnu umístit, vám najde specializovaná firma za pomocí moderní techniky. Zásadní je dodržení dostatečných vzdáleností, a to jak od studní, které se nacházejí ve vašem těsném sousedství, tak od potencionálních míst znečištění v lokalitě, jako jsou septik či kompost, aby nedocházelo ke znečištění vody vinou průsaků.

Pokud neznáte skladbu podloží a velikost zdroje, je na místě provést průzkumný vrt. Z toho odborník z vámi vybraného studnařství odebere vzorek zeminy, podloží a vody, která projde laboratorním rozborem. Laboratoř pak určí kvalitu vody a porovná ji s limity danými vyhláškou ministerstva zemědělství.

Studna je vodohospodářské dílo

Pro stavbu studny budete potřebovat projekt a souhlas orgánů státní správy. Od roku 2019 platí novinka v novele vodního zákona ukládající těm, kdo mají zájem o provedení průzkumného hydrogeologického vrtu, povinnost žádat o souhlas vodoprávní úřad. Týká se to tedy pouze těch, kdo potřebují zjistit vydatnost potenciálního vodního zdroje.

Pokud plánujete stavbu nové studny (tj. rovnou studna s odběrem, ne průzkumný vrt s budoucím odběrem), budete žádat i nadále pouze o povolení k její stavbě a o povolení odběru podzemní vody.

Domácí studna vám ušetří výdaje za vodu.

Vrtaná versus kopaná

Existují dva typy studní – vrtané a kopané. Obecně platí, že kopané studny jsou pracnější a dosahují omezené hloubky. Jsou také kvůli tomu náchylnější ke kolísání hladiny v průběhu roku či místnímu znečištění vody.

V případě, že je hladina podzemní vody hlouběji než 12 až 15 m, ke slovu se dostává druhý typ – studna vrtaná. Průměr vrtu se pohybuje v rozsahu od 150 do 300 mm, záleží na předpokládané spotřebě vody a na rozsahu zdroje. Za metr vrtané studny zaplatíte podle průměru a firmy od 800 do 2 000 Kč, také s přihlédnutím k druhu podloží. Vrtané studny jsou většinou vhodné zejména u malých rodinných domů a rekreačních chat.

U rodinného domu standardní velikosti se naopak vyplatí studna kopaná, protože se předpokládá daleko větší odběr vody. Obvyklý průměr kopaných studní je 1 000 až 1 500 mm. Metr kopané studny vyjde přibližně na 7 000 až 7 500 Kč.

Studna i veřejný vodovod?

Použití vody ze studny má své limity. Máte-li na zahradě studnu, která nesplňuje požadavky pro konzumaci, ale chcete ji využívat například k mytí, jistě jste v pokušení napojit na domovní rozvod oba zdroje vody – studnu i veřejnou síť. Mnohé domácnosti to tak svépomocí provedou.

Toto má však dle zákona svá pravidla. „Vlastník vodovodní přípojky je povinen zajistit, aby vodovodní přípojka byla provedena a užívána tak, aby nemohlo dojít ke znečištění vody ve vodovodu.“ Prováděcí vyhláška pak upřesňuje: „Vodovodní potrubí vodovodu se nesmí propojovat s potrubím užitkové a provozní vody a ani s vodovodním potrubím z jiného zdroje vody, který by mohl ohrozit jakost vody a provoz vodovodního systému.“

Podle zákona je tak přímé napojení obou zdrojů na jeden domovní rozvod nepřípustné – vždy totiž hrozí smíšení vody. Pokud voda ze studny nesplňuje požadavky na pitnou vodu, vystavuje se odběratel riziku přerušení dodávek vody z veřejného vodovodu.

Investice se vám vrátí

Počáteční vložená investice není malá, s odstupem času se vám ale několikanásobně vrátí. Nebudete totiž platit vodné, ale pouze stočné.

Další články v rubrice

Jak získat plnou státní podporu na stavebním spoření

Jak získat plnou státní podporu na stavebním spoření

Státní podpora je velkým lákadlem i motivací, jež ještě více umocňuje výhodnost stavebního spoření. Za jeden kalendářní rok můžete získat až 2 000 korun. Na co pamatovat, abyste zbytečně nepřišli třeba o část příspěvku ze strany státu?

Výhody (a jedna nevýhoda) stavebního spoření

Výhody (a jedna nevýhoda) stavebního spoření

Stabilní finanční produkty by měly být základním stavebním portfoliem snad každého střadatele. Jedním takovým je stavební spoření. Majitelům smlouvy nabízí hned několik výhod. Najdeme i nějakou tu nevýhodu? Jistě, ovšem především záleží na úhlu pohledu. Pojďme stavební spoření probrat pěkně ze všech stran.

Topná sezona je v plném proudu! Máme hned několik tipů, jak ušetřit

Topná sezona je v plném proudu! Máme hned několik tipů, jak ušetřit

Teplo, které se v létě nedařilo z našich domovů vyvětrat, je nenávratně pryč. O slovo se tak nyní – přinejmenším navečer, když se celá rodina sejde – opět hlásí radiátory. Jak za topení neutratit majlant a zároveň mít doma příjemnou pohodu? Přinášíme hned několik užitečných tipů.

123456 aneb Jsou vaše hesla v bezpečí?

123456 aneb Jsou vaše hesla v bezpečí?

Pro přístup k prakticky každé internetové službě, sociální síti či firemnímu systému se neobejdete bez hesla. Z pravidelně publikovaných seznamů nejpoužívanějších hesel ale jasně vyplývá, že jeho význam, resp. síla je stále podceňována.

Top