Sleva na dani z příjmů: Odečtěte si úroky z hypoték

Sleva na dani z příjmů: Odečtěte si úroky z hypoték

Splácíte-li hypotéku nebo úvěr od stavební spořitelny, nezapomeňte na odečet zaplacených úroků od základu pro výpočet daně z příjmů. Na dani můžete ročně teoreticky ušetřit až 45 000 korun.

22. 2. 2017

TÉMATA ČLÁNKU

Všechna témata

Z jakého úvěru lze úroky odečíst?

Od svých příjmů si můžete odečíst úroky zaplacené z hypotéky i z úvěru poskytnutého stavební spořitelnou, tedy úvěru ze stavebního spoření a překlenovacího úvěru. Podmínkou ale je, že jste úvěr nebo hypotéku použili na bytové potřeby podle zákona o dani z příjmů. 

Mezi ty nejběžnější patří:

 • výstavba rodinného domu nebo bytu,
 • koupě pozemku, rodinného domu nebo bytu, a to i rozestavěného,
 • splacení vkladu právnické osobě jejím členem za účelem získání práva nájmu nebo jiného užívání bytu nebo rodinného domu,
 • údržba a změna stavby rodinného domu nebo bytu, a to i bytu v nájmu nebo v užívání,
 • vypořádání společného jmění manželů nebo vypořádání spoludědiců v případě, že předmětem vypořádání je úhrada podílu spojeného se získáním bytu, rodinného domu nebo bytového domu,
 • úhrada za převod podílu v obchodní korporaci jejím členem uskutečněná v souvislosti s převodem práva nájmu nebo jiného užívání bytu,
 • splacení úvěru nebo zápůjčky použitých na výše uvedené účely.

Odečíst si můžete celkem až 300 000 korun

Celková částka úroků ze všech úvěrů členů společně hospodařící domácnosti – poplatníků daně, o kterou se snižuje základ daně, nesmí překročit 300 000 korun. Při placení úroků jen po část roku pak nesmí uplatňovaná částka překročit jednu dvanáctinu této maximální částky za každý měsíc placení úroků.

Odečet může uplatnit jeden, nebo všichni

Je poměrně běžné, že účastníky smlouvy o úvěru na financování bytové potřeby je více zletilých osob (například manželé). V tomto případě se pro odpočet úroků nabízejí dvě možnosti. Buď odpočet uplatní jen jeden, nebo každý, a to rovným dílem.

Daňovou slevu budete mít, i když úvěrem finančně vypomůžete dětem nebo rodičům

Pro možnost odečtu zaplacených úroků totiž platí, že jako příjemce úvěru nemusíte byt nebo domek užívat k vlastnímu trvalému bydlení jen vy nebo váš manžel či manželka. Může sloužit také k trvalému bydlení vašich dětí, rodičů nebo prarodičů obou manželů.

Kdy si poprvé můžete odečíst úroky

V prvním roce nabytí vlastnictví stačí, že byt nebo rodinný dům budete vlastnit ke konci roku. Opět zde platí podmínka vlastního trvalého bydlení nebo trvalého bydlení druhého z manželů, potomků, rodičů nebo prarodičů obou manželů.

V dalších letech musíte pro daňovou slevu předmět bytové potřeby vlastnit po celé zdaňovací období opět s podmínkou již uvedeného trvalého bydlení.

Na co si dát pozor

Pokud část svého rodinného domku pronajímáte nebo vám slouží k samostatné činnosti, můžete si od daní odečíst pouze poměrnou část zaplacených úroků.

Při koupi pozemku je podmínkou, že na něm musíte začít stavět do čtyř let od okamžiku uzavření úvěrové smlouvy, jinak nárok na uplatnění odpočtu nezdanitelné části základu daně zaniká a odečet, který jste si uplatnili, musíte přiznat jako příjem.

Daňové přiznání

Upozorňujeme, že napoprvé musíte k daňovému přiznání připojit jako přílohu nejen potvrzení o zaplacených úrocích, ale i úvěrovou smlouvu. V dalších letech by pak mělo stačit už jen potvrzení o zaplacených úrocích. 

Ilustrační příklady:

Orientační propočet daňové úspory za rok 2016

Výše hypotéky: 2 000 000 Kč

 • Začátek čerpání: leden 2016
 • Doba splácení: 20 let
 • Úroková sazba: 2 % p. a.
 • Výše zaplacených úroků za rok 2016: 39 250 Kč
 • Daňová úspora: 5 887 Kč

Překlenovací úvěr od stavební spořitelny: 500 000 Kč

 • Začátek čerpání: leden 2016
 • Úroková sazba: 4,89 % p. a.
 • Výše zaplacených úroků za rok 2016: 24 450 Kč
 • Daňová úspora: 3 667 Kč

Další články v rubrice

Pracujete v důchodu? Každý rok si můžete požádat o jeho navýšení

Pracujete v důchodu? Každý rok si můžete požádat o jeho navýšení

Pokud i v penzi nadále pracujete, pak vězte, že si svůj důchod můžete „vylepšit“ prostřednictvím jeho přepočtu za každých 360 odpracovaných dnů. S automatickým navýšením ale nepočítejte, aby k němu došlo, musíte podat žádost na Českou správu sociálního zabezpečení (ČSSZ). 

Porodné 2019: Dosáhnete na něj?

Porodné 2019: Dosáhnete na něj?

Už dávno neplatí, že by na porodné měla nárok každá matka. Nárok se odvíjí – tak jako u jiných dávek – od výše příjmu. Pokud jste v očekávání, dosáhnete na něj dle letošních podmínek? V našem článku se dozvíte vše podstatné.

Daň z nabytí nemovitosti: Ve hře je její zrušení

Daň z nabytí nemovitosti: Ve hře je její zrušení

Daň z nabytí nemovitosti je do jisté míry kontroverzní. Téma nenechává politiky chladnými, asi málokdo si je s ní stoprocentně jist. Kdo ji má vlastně platit? Do roku 2016 ji platil prodávající, v současnosti kupující. Zarytí odpůrci tvrdí, že je nemorální, přispívá ke zdražování nemovitostí a jedná se o dvojí zdanění. Nyní se diskuze opět otevírá a padají návrhy na její zrušení.

Stavba domu v roce 2020: Čekají nás přísnější pravidla na energetickou náročnost

Stavba domu v roce 2020: Čekají nás přísnější pravidla na energetickou náročnost

Plánujete-li stavbu rodinného domu, měli byste zbystřit. Příští rok má být přelomový. Stavebníci totiž budou muset nově dostát přísnějším podmínkám na energetickou spotřebu domu. Má to své výhody i nevýhody.

Top