Monika Neužilová: Mám radost, že se lidé vracejí

Monika Neužilová: Mám radost, že se lidé vracejí

Mladou křehkou blondýnku Moniku Neužilovou můžete potkat v klientském centru centrály Modré pyramidy ve středu Prahy nebo na poradenských místech Prahy-západ, ale klidně se se svými klienty potká někde v kavárně. U Modré pyramidy pracuje již třetím rokem, současně studuje Vysokou školu ekonomie a managementu v Praze. Pochází z krásné obce Hradištko v okrese Praha-západ a když odešla na studium vysoké školy, nechtěla být závislá na podpoře rodičů a předsevzala si, že se o sebe dokáže postarat sama. Nechtěla jít jen tak na brigádu, proto se rozhlížela po finančních institucích. Nejvíce ji zaujala nabídka Modré pyramidy. Navzdory svému mládí má velice jasnou představu o své budoucnosti, a ta s postupujícím časem nabývá stále konkrétnější podobu. Na pozici rodinného bankéře seniora ji dovedla píle a nadšení.

27. 8. 2015

TÉMATA ČLÁNKU

Všechna témata

Studujete a pracujete zároveň – ani jedno není právě jednoduché, čemu dáváte přednost?

Studium i práci se snažím zvládat stejně. Protože studuji obor, ve kterém zároveň pracuji, tak je to jednodušší. Díky práci v Modré pyramidě chápu lépe věci ve škole a rozhodně jsem si rozšířila znalosti ve světě financí a uvědomila jsem si, že finanční plánování je pro každého z nás velmi důležité. Musím se ale přiznat, že prioritou je pro mě práce, proto- že mě živí a ráda bych si pořídila nové bydlení.

Jak se vám podařilo v tak krátkém čase postoupit na pozici rodinného bankéře seniora?

Když jsem nastoupila, dostala jsem od Modré pyramidy určitý počet klientů, kterým jsem měla připravit finanční plán a starat se o ně. Po sedmi měsících bylo jasné, že jsem se osvědčila, a byl mi přidělen vlastní kmen klientů, kterým poskytuji rodinné finanč- ní poradenství. Jejich počet se mi úspěšně rozrůstá. Mám radost, že se lidé vracejí, protože byli spokojení, a přivádějí další nové zájemce. Hlavně ty, kteří si chtějí pořídit byt nebo rodinný domek – zpracovávání úvěrů a hypoték mě baví nejvíc, když mám možnost sledovat, jak vyrůstá nové bydlení. Vlastní klientský kmen byla velká deviza do začátku, protože jsem nemusela obcházet lidi a přesvědčovat je, aby se stali mými klienty. To ale neznamená, že byly začátky u Modré procházkou růžovým sadem.

S jakými těžkostmi jste se zpočátku poradenství setkala?

Především jsem si musela zvyknout, že nechodím do klasického zaměstnání, ale musím si svůj čas co nejlépe zorganizovat sama. První rok byl opravdu intenzivní, seděla jsem v kanceláři poctivě každý den, ale investované úsilí se vyplatilo. Na začátku jsem měla například velký problém s telefonováním. Prostě se mi do toho často vůbec nechtělo. Nechuť se mi podařilo překonat díky mé manažerce, která pravidelně docházela do práce a věnovala se mi. Vypsala mi na každý den drobné odměny za splnění cíle. 

Co pro vás bylo na začátku největším hnacím motorem?

Nejzajímavější pro mě bylo asi to, že si můžu sama organizovat čas a hlavně vydělat si víc než jinde a že to záleží jen na mně. Hnacím motorem byly určitě i motivační akce, které nám vedení připravilo. Vyhraný wellness byl pro mě opravdu motivací a následně pak zaslouženou odměnou. 

Jak jste se vlastně k práci finančního poradce dostala?

Odpověděla jsem současně do několika dalších finančních ústavů na inzerát. Modrá zvítězila vzhledem k nabídnutým podmínkám: flexibilita a možnost vydělat si víc, ale hlavně mě přesvědčilo přátelské prostředí. Nábor proběhl ve velmi pohodové atmosféře. Když do dveří vstoupila moje pozdější manažerka, bylo rozhodnuto.

Jaké další výhody má vaše povolání v porovnání se zaměstnaneckým vztahem?

Dalším plusem je, že mi tento druh práce umožňuje pokračovat ve studiu. Letos bych měla školu dokončit a získat titul inženýr. Navíc každý den je jiný, protože přání a potřeby klientů jsou různé, takže mi nehrozí stereotyp. Nemusím sedět v práci osm hodin, ale můžu si podle potřeby zkrátit pracovní týden o jeden den nebo si udělat bez problému volno, když potřebuji něco vyřídit. Svoje klienty už dobře znám a mám radost, když jsou spokojení, tak na čas ani tolik nehledím.

Co vás baví úplně nejvíc a jaké máte cíle?

„Jsem spořící typ, takže mě baví pomáhat lidem k úsporám. Rezervy jsou v dnešní době opravdu důležité.“

Šetříme na bydlení, pro sebe, na miminko a na důchod. Další věc, která mě těší, jsou úvěry. Mám radost, když se úvěr podaří vyřídit, a mám možnost sledovat, jak vyrůstá nové bydlení. Zatím jsem spokojená tam, kde jsem. V budoucnosti bych se chtěla věnovat hlavně hypotékám.

Jak se vzděláváte ve svém oboru?

Mám výhodu, že studuji obor, který má k mé práci velmi blízko a už na začátku jsem tedy měla přehled o finančním trhu a finančních nástrojích. Další posun pro mě znamenala Akademie finančního poradenství Modré pyramidy. Má osm stupňů a já se nacházím v současné době v polovině. Samozřejmostí je i samostudium. Občas si o víkendech pročtu metodiku na hypotéky, abych byla v obraze, musím si udržovat znalosti o produktech konkurence.

Na čem si ve vztahu ke klientovi zakládám?

„Zejména na osobním přístupu a důvěře. Snažím se říkat věci tak, jak jsou. Myslím, že nejdůležitější je asi navázání kontaktu, aby se klient nebál říct mi detailnější informace o jeho finanční situaci. Klienta rozhodně do ničeho nenutím a nechám ho, aby si celou věc dobře promyslel… Dělá mi větší radost, když na to řešení přijde sám a je si jistý tím, co jsme navrhli. Možná kvůli klidnému průbě- hu přichází další doporučení. Je opravdu důležité mluvit o jeho potřebách, abych byla schopná nabídnout takový produkt, který mu bude nejvíce vyhovovat.“

Zeptali jsme se specialisty podpory interní sítě Modré pyramidy Davida Štádlíka:

Čím to je, že se vám daří získávat tak kvalitní poradce, jako je Monika Neužilová?

„Jednobarevnost“ Modré pyramidy, tedy to, že jsou všechny finanční produkty soustředěné takříkajíc pod jednou střechou (v rámci Skupiny Komerční banky), může leckdo vnímat jako nevýhodu. Pro klienta, a tím pádem i pro poradce, je to však jednoznačně výhoda. Různé finanční poradenské společnosti slibují, že jsou klientovi schopny nabídnout „to nejvýhodnější“ z finančního trhu, ve skutečnosti ale není nikdo schopný obsáhnout celou strukturu trhu, znát parametry stovek nejrůznějších produktů a udržovat si znalosti při každé aktualizaci. Tito poradci se sice tváří nezávisle, ale jejich aktivita se odvíjí od výše provize a od podmínek, které jim ten či onen finanční dům nabídne a zájem klienta nemusí být vždy na prvním místě. Poradci Modré pyramidy naproti tomu nemusejí přemýšlet nad ziskem, ale jsou vedeni výhradně zájmem klienta. Nejde o rychle jednorázově vydělané peníze, ale o dlouhodobost a trvalý servis. Spokojený klient zůstává, jeho potřeby se vyvíjejí, takže potřebuje další produkty a když je spokojený, tak se vrací a doporučuje další. Není výjimkou, že se z klientů a poradců stávají známí a přátelé.

Co je v začátcích práce finančního poradce klíčové?

Lidé k nám často přicházejí z běžného zaměstnaneckého vztahu a s náhlou volností v práci nedokážou naložit. Staráme se však o to, aby si nováčci hned na začátku osvojili principy a návyky obdobné jako v klasickém zaměstnání. Důležité je naučit se chodit každý den do práce, i když vás nikdo nekontroluje.

Jakou roli hraje v rozvoji nováčka manažer?

Nechceme přijmout nové lidi, hodit je do vody a čekat, jestli se sami naučí plavat. Manažer je někdo, kdo jim pomáhá a ukazuje jim směr. Každý nováček má „svého“ manažera, který ho vede a pomáhá mu nastartovat kariéru.

 KONTAKTUJTE NAŠE FINANČNÍ PORADCE

Další články v rubrice

Nezávislost finančních poradců je mýtus

Nezávislost finančních poradců je mýtus

V Modré pyramidě pracuje finanční poradce Jaroslav Kothánek již osmnáctým rokem. Za tu dobu se jeho práce hodně proměnila. „Když jsem nastupoval, měli jsme jen stavební spoření. Nic víc,“ usmívá se. Nyní může klientům předkládat komplexní nabídku finančních produktů. „Baví mě, že je Modrá pyramida velmi dynamická a v podstatě každé tři roky úplně jiná. Není to žádná rutina,“ libuje si.

Nejlepší odměnou je osobní doporučení

Nejlepší odměnou je osobní doporučení

Cesta finančního poradce Tomáše Kmínka k Modré pyramidě byla klikatá. Po střední škole v ní pracoval dva měsíce, pak strávil několik let v počítačových firmách, aby se obloukem zase do Modré pyramidy vrátil. Znovu do ní nastoupil na jaře 2004, prý v nejhorší možné době. „Státní podpora na stavební spoření se tehdy snižovala a všichni okolo tvrdili, že už to nepůjde jako dřív,“ vzpomíná. On se ovšem hned během prvního roku dostal do VIP klubu pro nejlepší finanční poradce a manažery.

Pět mýtů o finančních poradcích

Pět mýtů o finančních poradcích

Když je máme, řešíme, kam je uložit a co s nimi dál. A když nám chybějí, přemýšlíme, kde je vzít. Peníze. Jak s nimi správně nakládat a proč se nevydávat po zajetých kolejích, které položili už naši rodiče či lidé z blízkého okolí? Ukážeme vám, jak s vlastními penězi nevjet do slepé uličky a proč je dobré nedat na mýty o finančních poradcích.

Jak Češi přicházejí o peníze? Nenechávají je vydělávat

Jak Češi přicházejí o peníze? Nenechávají je vydělávat

Do roku 2016 by si Češi mohli dát hned několik finančních předsevzetí. Podle poradce Modré pyramidy Petra Carvana totiž stále opakují stejné chyby – nechávají i velké sumy ležet ladem na špatně úročených účtech, přehlížejí zajímavé příležitosti, nemají dostatečnou rezervu, půjčují si drahé peníze a podceňují pojištění.

Top