Plňte si sny s pomocí finančního plánu

Plňte si sny s pomocí finančního plánu

Jednou nohou jsme vždycky nakročeni do budoucnosti. Plánujeme, co bude zítra, za měsíc, za rok, za deset let, spřádáme sny a někdy stavíme vzdušné zámky... Ne vždycky jsou ale plány v souladu s peripetiemi, které nám život přichystá, a také s našimi možnostmi, především těmi finančními.

20. 8. 2015

Svěřte své plány do rukou odborníků

Generace našich prababiček si moudře zapisovala do sešitku příjmy a výdaje, rozdělovala peníze do nadepsaných obálek a odkládala to, co zbylo, na horší časy. Ačkoliv dnešní finanční svět je daleko spletitější, základy této strategie se stále ukazují jako rozumné. Dlouhodobé plánování financí je i dnes základem rodinného hospodaření. Protože finančních nástrojů a produktů je v současné době na trhu nespočet, je rozumné obrátit se na zkušené poradce, kteří jsou v tomto ohledu fundovaní a dokážou zhotovit finanční plán šitý na míru. S konkrétními otázkami ohledně finančních plánů jsme se obrátili na obchodní manažerku Lucii Kocurovou z frýdecko-místecké pobočky Modré pyramidy, která má s jejich sestavováním bohaté zkušenosti.

Kvalitní plán stojí na informacích

Prvním krokem k sestavení finančního plánu je zjištění vstupních údajů. „Bez sběru dat a vytvoření následných variant návrhů řešení nelze klientovi dobře poradit,“ říká finanční poradkyně Lucie Kocurová. To znamená, že finanční poradce potřebuje získat podrobný přehled o pravidelných příjmech a výdajích, volných prostředcích, úvěrech a půjčkách, uzavřených pojistkách chránících zdraví a majetek, nashromážděných rezervách, ale také o krátkodobých a dlouhodobých plánech, jako je spoření dětem na studia nebo koupě domečku „na stará kolena“. „Mám-li klientovi dobře poradit v oblasti pojištění, potřebuji se dozvědět, jaké je jeho stávající zajištění. Není přitom důležitá jen samotná smlouva, ale i pojistné podmínky, které jsou její součástí. Rozdíly v pojistných podmínkách jednotlivých pojišťoven se týkají nejčastěji invalidity, pracovní neschopnosti či výluk z pojištění,“ upřesňuje Lucie Kocurová.

Pojistky je třeba aktualizovat

Poradce zreviduje vaše stávají- cí pojistky, případně doporučí vhodné změny. „Často zjišťuji, že pojistky byly s klienty uzavřeny bez znalosti zásadních vstupních dat, takže nemohou být vzhledem k jejich životní situaci dobře nastavené,“ říká Lucie Kocurová. „Potřeby pojištění se v průběhu života mění a je třeba je čas od času aktualizovat,“ doplnila. Dobře nastavené pojištění smrti, invalidity, trvalých následků a pojištění majetku by mělo chránit všechna podstatná rizika. Pojištění majetku by mělo vždy odpovídat nákladům, které je třeba vynaložit na uvedení nemovitosti do původního stavu. Pro případ ztráty zaměstnání je naopak lepší vytvořit si vlastní finanční rezervu. Pojištění sebou přináší v tomto případě spoustu výluk a omezení, a proto poradci klientům doporučují, aby spíše spoléhali sami na sebe.

Modrá pyramida nabízí řadu produktů, které odpovídají konkrétnímu finančnímu plánu, od stavebního spoření a financování bydlení přes životní pojištění či pojištění nemovitosti až po investice do podílových fondů.

 

Dobří poradci se vyptávají

Čím podrobnější vstupní údaje poradci poskytnete, tím přesnější bude výsledný finanční plán. Informace od klienta jsou jediná data, která má finanční poradce k dispozici, proto se nezdráhejte hovořit s ním o vaší finanční situaci a vašich představách. Údaje získávají poradci výhradně za účelem sestavení finančního plánu a nesdělují je nikomu dalšímu. Jejich diskrétností si můžete být jistí.

Když nerozumíte, zeptejte se

Finanční trh je přehlcen produkty, jejichž charakteristiky a výhody nemusíte nutně znát. Pokud vám nebude něco jasné, neostýchejte se zeptat. Poradce vám ochotně vše vysvětlí a připraví vám eventuálně i srovnání parametrů jednotlivých produktů.

Rezervy musejí být po ruce

Rezervy a správné nastavení jejich výše jsou pro rodinné finance zásadní. Pomáhají řešit nenadálé situace, jako je rozbitá pračka nebo i složitější situace jako výpadek příjmu v důsledku ztráty zaměstnání nebo nemoci. Finanční rezerva by měla být v těchto případech především rychle dostupná, úkolem poradce je tedy zvolit takový produkt, který tuto podmínku splní. „Záleží na tom, k jakému účelu je finanční rezerva ­určena. Například pro živnostníka, který si neplatí nemocenskou, je střednědobá rezerva zásadní. 

Tato rezerva slouží pro případ ztráty zaměstnání nebo pracovní neschopnosti. Ideální čas na tvorbu rezerv je doba, kdy klienti mají vlastní příjem a zároveň bydlí u rodičů, nemají hypotéku ani děti. Bez rezerv je jen krůček k zadlužení, většinou formou spotřebitelských úvěrů,“ upozorňuje Lucie Kocurová.

Spořte na cíle blízké i vzdálené

Spoření je určeno především pro plnění přání a cílů klienta. Ať se již jedná o krátkodobé cíle jako je např. dovolená, tak i vzdálené cíle, jako je zahranič- ní studium dětí nebo zajištění na stáří. Lucie Kocurová doporučuje klientům, aby si co nejpřesněji své cíle formulovali, protože pak je cesta k jejich splnění mnohem jednodušší. Podle toho, o jaký cíl se jedná, navrhne pak klientovi konkrétní řešení.

NECHTE SI ZDARMA SESTAVIT FINANČNÍ PLÁN, KONTAKTUJTE NAŠE FINANČNÍ PORADCE NA TELEFONU 800 101 554 NEBO NA TOMTO ODKAZU

Nenašli jste odpověď na svou otázku? Zeptejte se našich finančních poradců.

 

* Položky označené hvězdičkou jsou povinné

Další články v rubrice

Top